// Javascript som hanterar Om oss
Om oss      Styrelsen     Stadgar      Årsberättelser     Jazzklubben Hothouse


Medlemsavgift 150 kr/Ã¥r
Medlemskortet är personligt, förvara det i plånboken.
Vid bortkommet kort, meddela någon i styrelsen.

Är du medlem och inte fått något inbetalningskort?
Bg 5813-4693
Glöm inte att skriva ditt namn vid inbetalning via Internet!
Hot House jazz & blues startades i januari 2006.
Eller omstartade skall vi väl säga. Efter över 30 år gick den gamla välrenomerade Jazzklubben HOT HOUSE i graven, samma dag startar Hot House jazz & blues.
Vid årsmötet 2006 tackade Jazzklubben Hot House styrelse för sig och lämnade med glädje och visst vemod över ansvaret till den nya styrelsen. Jazzklubben HOT HOUSE har berikat Katrineholm med sin musik i över 30 år och att katrineholmarna skulle bli utan jazz-njutningar i en flärdfri miljö, var mer än någon orkade bära. Efter en kort disskusition övertalades nuvarande ordföranden Christer Cronholm att återuppbygga jazzföreningen. Att det blev ett tillägg - blues - är ingen ledsen över. En sådan klubb har många önskat och frågat efter. Den nuvarande styrelsen vill här gärna tacka de slitvargar, som hållit i musiktrådarna i så många år. Jazzklubben Hot House har sakta vuxit ur det lilla rummet över Gyllene Hornet, Puben - nuvarande Palladium. Där träffades vi i början på 1970- talet och lyssnade på jazz, drömde om egna lokaler och pratade om musik.


Christer Pia Jennie Lena Malte Eva Ã…ke
Ordförande
Christer Cronholm
Vice ordförande
Pia Olby
Kassör Malte Sjöstrand Sekreterare
Lena Andersson
Ledamot Glenn Rindhoff Suppleant
Eva Annfält
Suppleant
Åke Malmström


Vid årsmöte på Östgötagatan 22, Katrineholm söndagen den 20 januari 2008 beslöts antaga följande stadgar.

§ 1. Hot House jazz & blues är en rent ideell sammanslutning, vars ändamål och inriktning är att verka för jazz- och bluesmusikens bevarande och spridning.

§ 2. Klubben skall också i mån av ekonomiska resurser, söka skapa arbete åt så många ideellt verkande musiker som möjligt.

§ 3. Varje jazz- och bluesintresserad, som erlagt stipulerad årsavgift, äger rätt att bevista klubbens alla aktiviteter.

§ 4. Ordinarie årsmöte skall avhållas innan mars månads utgång. Kallelse till detta skall ske skriftligen senast 14 dagar före.

§ 5. Styrelsen väljs av årsmötet för ett år i sänder och skall bestå av minst 5 ledamöter och tvenne suppleanter, varvid ordföranden väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig v. ordförande, sekreterare, v. sekreterare och kassör. Om styrelsen består av jämnt antal ledamöter har ordföranden utslagsröst.

§ 6. Tvenne revisorer utses att granska klubbens räkenskaper.Katrineholm den 20 januari 2008
Kerstin Karlsson
sekreterare

Klicka Här för att läsa årsberättelsen från 2014

Klicka Här för att läsa årsberättelsen från 2013

Klicka Här för att läsa årsberättelsen från 2012

Klicka Här för att läsa årsberättelsen från 2011

Klicka Här för att läsa årsberättelsen från 2010

Klicka Här för att läsa årsberättelsen från 2009

Klicka Här för att läsa årsberättelsen från 2008

Klicka Här för att läsa årsberättelsen från 2007


Några ord av Erik Dahlbäck

Om jag inte minns fel började det med att Nisse Sandström och jag skissade på en jazzfestival i Katrineholm.
Förutom Nisse och jag bodde Bobbo Stensson, Palle Danielsson och Leroy Love i och runt Katrineholm. Jag vill minnas att festivalen med 3-4 grupper skulle kosta kommunen runt 10.000:- i förlustbidrag. Dåvarande kultursekreteraren Irma Andersson var dessvärre kallsinnig (som vanligt). På mina argument att det inte varit någon jazzkonsert på flera år i stan svarade hon att: "...det kan bli för mycket av det goda!" (?). Ett ganska egendomligt påstående då det som sagt inte förekommit jazz offentligt i stan på flera år. Bemötandet retade upp Roger och mig så pass att vi beslutade oss för att starta en klubb vars avsikt var att arrangera konserter. Då, 1975 fanns det en trivsam pub som drevs av Christer Salèn. Eftersom Roger var den som såg till att stället gick med vinst föll det sig naturligt att lägga första mötet där. Jag tror att det sattes upp lite anslag här och där för att hitta intresserade. Till första mötet kom det en hel del folk. Där beslutades det att klubben skulle startas och att det skulle heta "Hot House" (Rogers förslag). Detta var den 22 maj 1975.
Den 31 maj spelade Nisse Sandström, Robert Malmberg, Roman Dylag och jag i Aulan. Kulturnämnden hade krafsat fram nån tusenlapp för en spelning i Stadsparken men ett ihållande regn gjorde att det hela flyttades till Aulan. Jag vet inte om konserten räknades in i jazzklubbens verksamhet, men det borde den i alla fall ha gjort. Hur som helst så kom det en del folk och budskapet om klubbens tillblivelse basunerades ut.
Sen rullade det på. Kommunen var otroligt seg och egentligen totalt ointresserad av vår verksamhet vilket kunde avläsas av det ekonomiska stödet till klubben. Jag vill minnas att vi fick 500:- första året med ett halvt löfte om väsentligt höjda bidrag om vi fick i gång verksamheten. Det fick vi också efter några år med någon 100 lapp (jag är lite osäker på summorna ). Det var mycket tack vare samarbetet med ABF och Folkets hus som klubben kunde hålla igång.

Erik Dahlbäck
Trummor

admin